Frontwise

Bildbeskrivning

Vår Filosofi


- Mod, Motivation och Aktiva beslut 


 

Resultat skapas av chefer och medarbetare som tänker efter, gör prioriteringar och fattar aktiva beslut i stort och smått. Varje dag.

 

Människors motivation och välbefinnande är avgörande för att skapa en effektiv, lönsam och långsiktigt hållbar organisation.

 

Vi arbetar med en helhetssyn på människan och övertygelsen om att alla kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla individer kan med rätt verktyg träna på ett förhållningssätt som förbättrar deras situation och omgivningens. Det ger resultat i form av energi och mod till dig, dina medarbetare och din organisation.

 


Vi erbjuder 


Skapa effektiva team

 

Utveckling av företag och organisationer sker genom att människor fungerar i team. Det gäller för lednings- såväl som arbetsgrupper.  Fokus ska ligga på gruppen för att nå förväntade goda resultat.

 

Vi arbetar med GDQ, en vetenskapligt baserad metod som används för att mäta och stödja grupputveckling genom att ge en bild av gruppens effektivitet och produktivitet och således visar vad gruppen behöver fokusera på för att bli ett välfungerande team.

 


Mentorskap och karriärcoaching

 

Vi arbetar med en specifik metod för att individen i fokus ska hitta sin motivation, öka sin prestation, nå sina mål och utvecklas som person samt i sitt yrkesliv. 

 

Vi arbetar med coaching och mentorskap, ett bra sätt att hitta sina egna styrkor och komma framåt i sin utveckling och karriär

 

 

Stöd vid konflikter och problem


Konflikter och problem kan växa till stora hinder och måste hanteras i tid. Om en medarbetare dessutom känner sig illa behandlad, vad gör ni då? 


Frontwise har erfarenhet kring just detta och arbetar strukturerat för att stödja och hjälpa dig ta tag i problemets kärna och förhindra att konflikten växer och förstör för en hel grupp. Ta tag i konflikten och hantera den på ett professionellt sätt. Vi reder ut vilka krav som Arbetsrätt, Arbetsmiljölag och Diskrimineringslagar ställer på dig som chef och arbetsgivare.     

 

Bildbeskrivning


Frontwise 

  • arbetar professionellt och resultatinriktat
  • är rådgivande och tydliga i all kommunikation
  • håller hög integritet i genomförandet av alla uppdrag. Du kan lita på vår sekretess och lojalitet.

Vår erfarenhet av att leda organisationsutveckling och omstruktureringar har lärt oss att sätta människor, företagskultur och resultat i fokus.

 

Vi arbetar metodiskt genom att identifiera starka sidor för vidareutveckling i grupper och hos individer, men även utvecklingsmöjligheter.

 


Med lång erfarenhet från arbete i företagsledningar i både tjänsteföretag och företag med högteknologisk tillverkning vet vi vad som krävs för att driva utveckling framåt för grupper och individer.