Frontwise

Bildbeskrivning

Erfaren HR-konsultVi vänder oss till VD:ar, HR-funktioner, chefer och medarbetare i företag och organisationer. 


Vi välkomnar också dig som privat vill ha stöd att komma framåt i ditt liv och din karriär. 

 

Stämmer Vår Filosofi med ditt tankesätt? 

 

Börja förändring idag och du kommer att nå resultat. 


Vision 


"Min passion är att se människor och företag växa och utvecklas. Så uppkom Frontwise - ett företag med siktet framåt. 

 

Det började redan för tio år sedan när jag parallellt med min dåvarande roll som HR Director utbildade mig i mentorskap och coaching. I ledarrollen och i rollen som HR-chef och inte minst i rollen som förälder har min erfarenhet och förmåga att stödja grupper och individer vuxit sig starkare. Idag har jag en fördjupad kompetens att arbeta med gruppers utveckling och har sett prov på hur en organisation kan utvecklas med stöd till att ta rätt steg framåt.

 

Idag ser jag till min stora glädje att fler och fler chefer tar in stöd och hjälp för att förebygga att organisationen hamnar i konflikter som kostar mycket tid och energi. Det går att komma vidare med extern hjälp.

 

Min vision är att människor ska ta fram det mod de har och genom aktiva beslut startar varje dag mer motiverade."


Margareta Ekholm, grundare Frontwise AB


Bildbeskrivning

Skapa effektiva team 

 

Vi hjälper dig att skapa effektiva team. Fungerande team är nyckeln till en lönsam verksamhet. Fokus på hur ledningsgrupp och arbetsgrupper fungerar ger ett starkt resultat. Vi mäter med GDQ och föreslår åtgärder.

 

Bildbeskrivning

Mentorskap & karriärcoaching

 

Vi arbetar med coaching och mentorskap. Att hitta sin egen motivation och drivkraft tror vi är avgörande för alla människor. 

 Bildbeskrivning

Stöd vid konflikt & problem 

 

Vi hjälper dig att ta tag i konflikten och hantera den på ett professionellt sätt. Vi har kunskap om de krav som Arbetsrätt, Arbetsmiljölag och Diskrimineringslagar ställer på dig som chef och arbetsgivare och guidar dig till att agera och fatta rätt beslut.