Frontwise

Bildbeskrivning


Kontakta oss


Bildbeskrivning

Margareta Ekholm, Seniorkonsult och VD i Frontwise AB

 

Margareta Ekholm är seniorkonsult med  bakgrund och erfarenhet från företagsledande roller inom HR med utveckling av organisationer, ledningsgrupper och  individer alltid utifrån affärsförutsättningarna. 


Omstruktureringar, förändringsarbete och att skapa förutsättningar för varje medarbetares motivation är en röd tråd och Margaretas erfarenhet omfattar både tjänsteföretag och företag med högteknologisk tillverkning. Erfarenheten omsätts nu i arbetet  i Frontwise AB. 

Bildbeskrivning

Kontaktformulär